Δυστονία

Ταχυκαρδία - συμπτώματα και θεραπεία στο σπίτι. Λαϊκές θεραπείες και δισκία για τη θεραπεία της ταχυκαρδίας

Η ταχυκαρδία είναι μια από τις συχνότερες καρδιακές αρρυθμίες, η οποία εκδηλώνεται με αύξηση του καρδιακού ρυθμού (καρδιακός ρυθμός) και φτάνει πάνω από 90 κτύπους ανά λεπτό.…

Παλμός σε ηρεμία

Ο παλμός ανάπαυσης είναι ένας δείκτης της συνολικής υγείας. Ο καθένας πρέπει να γνωρίζει τον κανονικό παλμό του σε κατάσταση ηρεμίας και να τον υπολογίζει περιοδικά, καθώς η παραμικρή απόκλιση στο ρυθμό ή συχνότητα σηματοδοτεί μια ασθένεια ή παθολογία.…

Εμβολισμός