Δυστονία

Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας

Η αριστερή κοιλία της καρδιάς (LV) παίζει σημαντικό ρόλο στην οργάνωση της ροής του αίματος. Εκεί ξεκινάει η μεγάλη κυκλοφορία. Το αίμα, κορεσμένο με οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά, απελευθερώνεται από αυτό μέσα στην αορτή - μια ισχυρή αρτηριακή γραμμή που τροφοδοτεί ολόκληρο το σώμα.…

Ποιος είναι ο παλμός πρέπει να είναι ένα υγιές πρόσωπο

Ανάλογα με την ηλικία, ο παλμός σε ένα υγιή άτομο διαφέρει. Για να καθορίσετε πόσες κτύπους ανά λεπτό πρέπει να είναι για τον κανόνα, θα πρέπει να κοιτάξετε στον πίνακα ποιος καρδιακός ρυθμός σας αντιστοιχεί ανά έτος.…

Εμβολισμός