Κύριος / Δυστονία

ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (I30-I52)

Περιλαμβάνονται: οξεία περικαρδιακή συλλογή

Εξαιρούνται: Ρευματική περικαρδίτιδα (οξεία) (I01.0)

Αποκλείεται:

 • ορισμένες τρέχουσες επιπλοκές του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου (I23.-)
 • μετακαρδιοτονωτικό σύνδρομο (I97.0)
 • καρδιακή βλάβη (S26.-)
 • ασθένειες που καθορίζονται ως ρευματικές (I09.2)

Αποκλείεται:

 • οξεία ρευματική ενδοκαρδίτιδα (I01.1)
 • ενδοκαρδίτιδα NOS (I38)

Εξαιρούνται: μιτροειδής (βαλβίδα):

 • ασθένεια (I05.9)
 • αποτυχία (I05.8)
 • στένωση (I05.0)

για άγνωστο λόγο, αλλά με την αναφορά του

 • ασθένεια της αορτικής βαλβίδας (I08.0)
 • μιτροειδική στένωση ή απόφραξη (I05.0)

βλάβες που καθορίζονται ως συγγενείς (Q23.2-Q23.9)

αλλοιώσεις που καθορίζονται ως ρευματικές (I05.-)

Αποκλείεται:

 • υπερτροφική υποαορτική στένωση (I42.1)
 • με άγνωστη αιτία, αλλά με αναφορά της ασθένειας των μιτροειδών βαλβίδων (I08.0)
 • (Q23.0, Q23.1, Q23.4-Q23.9), οι οποίες προσδιορίζονται ως συγγενείς
 • αλλοιώσεις που καθορίζονται ως ρευματικές (I06.-)

Αποκλείεται:

 • χωρίς να διευκρινίζεται ο λόγος (I07.-)
 • αλλοιώσεις που καθορίζονται ως συγγενείς (Q22.4, Q22.8, Q22.9)
 • που καθορίζονται ως ρευματικά (I07.-)

Αποκλείεται:

 • βλάβες που καθορίζονται ως συγγενείς (Q22.1, Q22.2, Q22.3)
 • παραβιάσεις που καθορίζονται ως ρευματικές (I09.8)

Ενδοκαρδίτιδα (χρόνια) NOS

Αποκλείεται:

 • ενδοφθάλμια ινωελαλάση (I42.4)
 • περιπτώσεις που προσδιορίζονται ως ρευματικές (I09.1)
 • συγγενής ανεπάρκεια αορτικών βαλβίδων NOS (Q24.8)
 • συγγενής στένωση της αορτικής βαλβίδας NOS (Q24.8)

Περιλαμβάνονται: ενδοκαρδιακή νόσο σε:

 • καντιντίαση (B37.6 +)
 • γονοκοκκική λοίμωξη (A54.8 +)
 • Η νόσος Liebman-Sachs (Μ32.1 +)
 • μηνιγγοκοκκική λοίμωξη (A39.5 ​​+)
 • ρευματοειδής αρθρίτιδα (Μ05.3 +)
 • σύφιλη (Α52.0 +)
 • φυματίωση (A18.8 +)
 • τυφοειδής πυρετός (A01.0 +)

Αποκλείεται:

 • καρδιομυοπάθεια που περιπλέκει:
  • εγκυμοσύνη (O99.4)
  • μετά τον τοκετό περίοδο (O90.3)
 • ισχαιμική καρδιομυοπάθεια (I25.5)

Αποκλείεται:

 • καρδιογενές σοκ (R57.0)
 • περιπλέκοντας:
  • έκτρωση, έκτοπη ή μοριακή κύηση (O00-O07, O08.8)
  • μαιευτική χειρουργική και διαδικασίες (Ο75.4)

Αποκλείεται:

 • περιπλέκοντας:
  • έκτρωση, έκτοπη ή μοριακή κύηση (O00-O07, O08.8)
  • μαιευτική χειρουργική και διαδικασίες (Ο75.4)
 • ταχυκαρδία:
  • BDU (R00.0)
  • Sinoauricular NOS (R00.0)
  • κόλπος BDU (R00.0)

Αποκλείεται:

 • βραδυκαρδία:
  • ΝΑΚ (R00.1)
  • (sinoatrial) (R00.1)
  • κόλπος (κόλπος) (R00.1)
  • vagal (vagal) (R00.1)
 • καταστάσεις που περιπλέκουν:
  • έκτρωση, έκτοπη ή μοριακή κύηση (O00-O07, O08.8)
  • μαιευτική χειρουργική και διαδικασίες (Ο75.4)
 • Διαταραχή καρδιακού ρυθμού σε νεογέννητο (P29.1)

Αποκλείεται:

 • καταστάσεις που περιπλέκουν:
  • έκτρωση, έκτοπη ή μοριακή κύηση (O00-O07, O08.8)
  • μαιευτική χειρουργική και διαδικασίες (Ο75.4)
 • καταστάσεις που προκαλούνται από υπέρταση (I11.0)
  • νεφρική νόσο (I13.-)
 • τις συνέπειες της χειρουργικής επέμβασης στην καρδιά ή παρουσία καρδιάς (I97.1)
 • καρδιακή ανεπάρκεια στο νεογέννητο (P29.0)

Αποκλείεται:

 • όλες οι καταστάσεις που αναφέρονται στις στήλες I51.4-I51.9, που προκαλούνται από την υπέρταση (I11.-)
 • όλες τις καταστάσεις που αναφέρονται στις στήλες I51.4-I51.9 λόγω υπέρτασης
  • με νεφροπάθεια (I13.-)
 • επιπλοκές που συνοδεύουν οξύ έμφραγμα (I23.-)
 • που καθορίζονται ως ρευματικά (I00-I09)

Εξαιρούνται: καρδιαγγειακές διαταραχές των ΜΚΣ σε ασθένειες που ταξινομούνται αλλού (I98 *)

Στη Ρωσία υιοθετήθηκε η Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσημάτων της 10ης αναθεώρησης (ΜΣΑ-10) ως ενιαίο κανονιστικό έγγραφο για την κατανόηση της επίπτωσης, των αιτιών των δημόσιων κλήσεων σε ιατρικά ιδρύματα όλων των υπηρεσιών, των αιτιών θανάτου.

Το ICD-10 εισήχθη στην ιατρική περίθαλψη σε όλη την επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας το 1999 με εντολή του Υπουργείου Υγείας της Ρωσίας στις 27 Μαΐου 1997. №170

Η έκδοση μιας νέας αναθεώρησης (ICD-11) προγραμματίζεται από την ΠΟΥ στην Ινδία 2017 2018

Διεθνής ταξινόμηση και ορισμός της μυοκαρδιακής δυστροφίας

Εάν ένας ασθενής έχει μυοκαρδιακή δυστροφία, ο κώδικας ICD-10 σε αυτή την περίπτωση θα είναι δύσκολο να παραδοθεί. Μετά την τελευταία αναθεώρηση δεν διατίθεται πλέον ξεχωριστός κωδικός για αυτήν την παθολογία. Ωστόσο, υπάρχει ένας κωδικός που χρησιμοποιείται από την ενότητα για την καρδιομυοπάθεια.

Κάτω από τη μυοκαρδιοδυσφορά κατανοούν τη συγκεκριμένη πάθηση της καρδιάς, έχοντας μια μη φλεγμονώδη φύση. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές μεταβολικών διεργασιών που εμφανίζονται στα μυοκύτταρα. Ταυτόχρονα, οι συστολικές ικανότητες της καρδιακής μυικής μεταβολής, εμφανίζεται καρδιακή ανεπάρκεια.

Η ταξινόμηση των ασθενειών ICD-10 είναι ένα κανονιστικό έγγραφο που περιέχει κωδικούς για ασθένειες με συστηματοποίηση ανά τμήματα. Πρόκειται για μια διεθνή εξέλιξη που διευκολύνει τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών για τη δημιουργία στατιστικών για όλες τις χώρες. Το ICD-10 δημιουργήθηκε από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Το έγγραφο επανεξετάζεται κάθε 10 χρόνια · οι προσθήκες γίνονται πάντοτε σε αυτό. Αν προηγουμένως υπήρχε ένας ξεχωριστός κώδικας για μυοκαρδιακή δυστροφία, τώρα δεν έχει εκχωρηθεί σε αυτή τη νόσο σύμφωνα με το ICD-10. Ωστόσο, οι γιατροί μπορούν να παρέχουν I.42, γεγονός που συνεπάγεται καρδιομυοπάθεια. Παρά την ομοιότητα των ονομάτων, καρδιομυοπάθεια και το έμφραγμα του θεωρούνται χωριστά φαινόμενα, επειδή το πρώτο περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα των διαφόρων καρδιακών παθολογιών που δεν σχετίζονται με τις καρδιακές παθήσεις και το καρδιαγγειακό σύστημα. Επομένως, αυτοί οι όροι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνώνυμα. Αλλά για μυοκαρδιακή δυστροφία, ένας κωδικός ICD-10 εξακολουθεί να είναι εγκατεστημένος, ο οποίος περιλαμβάνει μόνο καρδιομυοπάθεια με μεταβολικές διαταραχές και διατροφικά προβλήματα.

Γενικά, το τμήμα I42 υποδηλώνει καρδιομυοπάθεια, αλλά αποκλείει μια κατάσταση που περιπλέκεται από την εγκυμοσύνη και την ισχαιμική ασθένεια μετά τον τοκετό. Ο αριθμός I42.0 προτείνει μια διασταλμένη ποικιλία και το 42.1 είναι μια υπερτροφική αποφρακτική παθολογία. Ο αριθμός 42.2 υποδηλώνει άλλες μορφές υπερτροφικής παθολογίας. Ο κωδικός 42.3 είναι μια ενδομυοκαρδιακή νόσο και το 42.4 είναι η ενδοοκαρδιακή ινωσική ίνωση. Εάν στον ασθενή εντοπιστούν άλλες περιοριστικές καρδιακές παθολογίες, ο αριθμός είναι 42,5. Εάν η καρδιομυοπάθεια είναι αλκοολική, θεωρείται ο κωδικός 42.6. Εάν η ασθένεια προκαλείται από την επίδραση των ναρκωτικών ή άλλων εξωτερικών παραγόντων, ο αριθμός είναι 42,7. Άλλες καρδιομυοπάθειες έχουν τον αριθμό 42.8, και αν οι μορφές παθολογίας δεν προσδιορίζονται, τότε ο κωδικός 42.9.

Υπάρχουν διάφορες μορφές μυοκαρδιακής δυστροφίας. Ανάλογα με τον τύπο των δυστροφικών διεργασιών στην καρδιά, είναι γνωστά τα εξής:

 • περιοριστικό.
 • διαστολή;
 • υπερτροφική.

Ανάλογα με τη σοβαρότητα της ασθένειας, οι μορφές αυτές διακρίνονται:

 1. 1. Αποζημίωση. Η αιμοδυναμική εξακολουθεί να διατηρείται στο επίπεδο που είναι απαραίτητο για το σώμα.
 2. 2. Υποαποζημίωση. Οι τραυματισμένοι μηχανισμοί που ευθύνονται για την αιμοδυναμική, ακόμη και με μέτρια σωματική άσκηση. Υπάρχει ήδη έντονη δυστροφία του καρδιακού μυός.
 3. 3. Ανεπάρκεια. Με μικρή σωματική δραστηριότητα παρατηρούνται αποκλίσεις στην αιμοδυναμική. Η ικανότητα συστολής του μυοκαρδίου αποδυναμώνεται απότομα.

Ανάλογα με την παθογένεια, διακρίνονται οι πρωτογενείς και οι δευτερογενείς μορφές. Το πρωτογενές υποδηλώνει ότι η αιτία της ασθένειας δεν έχει τεκμηριωθεί. Δευτερεύον σημαίνει ότι η μυοκαρδιακή δυστροφία εμφανίστηκε ως επιπλοκή σε σύγκριση με άλλη ασθένεια.

Ανάλογα με τη νόσο που προκάλεσε τη δυστροφία του καρδιακού μυός, υπάρχουν τέτοιες μορφές:

 1. 1. Dishormonal. Εμφανίζεται λόγω παραβιάσεων στη σύνθεση ορμονών φύλου. Ένα άτομο συχνά κουράζεται, υπάρχουν προβλήματα με τον ύπνο, τα βασανιστήρια, το βάρος μειώνεται. Έντονος ή πονώντας πόνος γίνεται αισθητός στην περιοχή της καρδιάς.
 2. 2. Αμυγδαλικό. Είναι μια επιπλοκή μετά την αμυγδαλίτιδα. Η αντοχή επιδεινώνεται, πόνος στην καρδιά, αρρυθμία.
 3. 3. Αλκοόλ. Αναπτύσσεται ως επακόλουθο της παρατεταμένης δηλητηρίασης από οινόπνευμα. Οι μεμβράνες των κυττάρων του καρδιακού ιστού καταστρέφονται λόγω έκθεσης σε αιθανόλη. Μειώσεις του καλίου και των λιπαρών οξέων. Αυτό οδηγεί σε δύσπνοια και αρρυθμίες. Ο πόνος στην καρδιά σχεδόν δεν εμφανίζεται.
 4. 4. Αναιμική. Συχνά εμφανίζεται σε έγκυες γυναίκες. Σε μεταγενέστερες περιόδους, εμφανίζεται επίσης τοξίκωση.
 5. 5. Διαβητικός. Εμφανίζεται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Ταυτόχρονα, είναι δυνατό να εντοπιστούν διαβητικές διαταραχές στα στεφανιαία αγγεία, αναπτύσσεται στηθάγχη.

Η εμφάνιση μυοκαρδιακής δυστροφίας ως κύρια ασθένεια είναι αρκετά σπάνια. Συνήθως αυτή η παθολογία είναι δευτερεύουσα. Όλες οι αιτίες της δυσλειτουργίας του μυοκαρδίου μπορούν να χωριστούν σε 2 ομάδες. Το πρώτο είναι όλα εγκάρδια. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι καρδιομυοπάθεια ή μυοκαρδίτιδα. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει μη καρδιακές αιτίες. Πρόκειται για προβλήματα με μεταβολικές διεργασίες, αναιμία, δηλητηρίαση του οργανισμού, ασθένειες που προκαλούνται από λοιμώξεις και έκθεση σε δυσμενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες (ακτινοβολία, έλλειψη βαρύτητας, υπερθέρμανση κ.λπ.).

Εξαιτίας αυτού, οι μύες του μυοκαρδίου στερούνται θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου, υφίστανται δηλητηρίαση. Σταδιακά, τα κύτταρα πεθαίνουν, ενώ αντικαθίστανται από συνδετικό ιστό. Εμφανίζονται ουλές. Ως αποτέλεσμα, παραβιάζονται οι κύριες λειτουργίες του μυοκαρδίου - συστολή, αγωγιμότητα, διέγερση και αυτοματισμός. Εξαιτίας αυτού, επηρεάζονται όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου σώματος.

Στο αρχικό στάδιο της εξέλιξης της νόσου, τα συμπτώματα δεν εμφανίζονται, οπότε η ασθένεια δεν γίνεται αισθητή.

Αλλά αν δεν θεραπεύσετε τη νόσο, αναπτύσσεται σταδιακά η καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε θάνατο. Επομένως, μόλις εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια της ασθένειας, είναι απαραίτητο να πάτε επειγόντως στο νοσοκομείο. Ο λόγος για αυτό είναι ο ακόλουθος:

 • δυσκολία στην αναπνοή με μικρή σωματική άσκηση.
 • μια ισχυρή αύξηση του καρδιακού παλμού σε χαμηλά φορτία.
 • αδυναμία, ένα άτομο παίρνει γρήγορα κουρασμένο?
 • θωρακικό άλγος και δυσφορία.
 • βήχα το βράδυ και τη νύχτα με μεγάλη ποσότητα πτυέλων.

Τα συμπτώματα της νόσου, ανάλογα με τη μορφή και τις αιτίες της, μπορεί να είναι διαφορετικά. Αν βρεθούν, θα πρέπει να συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό για τη διάγνωση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Η μυοκαρδιακή δυστροφία είναι μια ειδική μη-φλεγμονώδης ασθένεια. Σε αυτή την ασθένεια, υπάρχουν μεταβολικές διαταραχές λόγω της δράσης διαφόρων παραγόντων. Μετά την τελευταία αναθεώρηση, δεν έχει καθοριστεί ξεχωριστός κωδικός για το ICD-10 για αυτό το σύνδρομο, οπότε ο κωδικός πρέπει να επιλεγεί από το τμήμα I42, το οποίο περιγράφει τους τύπους καρδιομυοπάθειας.

Mcb 10 μυοκαρδιακή δυστροφία

Μυοκαρδιακή δυστροφία.

Ορισμός Η μυοκαρδιακή δυστροφία (MCD) είναι μια μη φλεγμονώδης μυοκαρδιακή βλάβη διαφόρων αιτιολογιών που χαρακτηρίζεται από μεταβολική διαταραχή και σχηματισμό ενέργειας στο μυοκάρδιο. Τώρα θεωρούνται σύμπλοκο συμπτωμάτων και είναι κρυπτογραφημένα με ICD-10 ως "μεταβολική καρδιομυοπάθεια".

1. Ανεπαρκής πρόσληψη στο μυοκάρδιο των ουσιών που είναι απαραίτητες για την παροχή ενέργειας στην καρδιά:

- Η πρωτογενής ανεπάρκεια ενεργειακών ουσιών, η οποία παρατηρείται κατά τη διάρκεια νηστείας, εντερίτιδας, ηπατικής ανεπάρκειας κλπ.

- Πρωτογενής ανεπάρκεια οξυγόνου (υποξία), η οποία συνοδεύεται από μειωμένη απορρόφηση μικροενεργών ενώσεων.

2. Παραβίαση οξειδοαναγωγικών και αναγωγικών διεργασιών διαμεμβρανικής ανταλλαγής κατιόντων:

- πρωτογενή ανεπάρκεια ενζύμων ή παραβίαση της δραστηριότητάς τους (αβιταμίνωση, σακχαρώδης διαβήτης) ·

- Παραβίαση της σύνθεσης ηλεκτρολυτών του αίματος σε σοβαρές βλάβες του ήπατος και των νεφρών, ανισορροπία ηλεκτρολυτών.

- Παραβίαση των διαδικασιών των αναπνοή των ιστών και των κυτταρικών μεμβρανών λειτουργίες κάτω από την επίδραση των τοξικών παραγόντων (νεφρική και ηπατική ανεπάρκεια, αποσύνθεση αλλοιώσεις, δηλητηρίασης με νικοτίνη, το αλκοόλ και άλλες τοξικές σε-σας).

3. Υπέρβαση του μυοκαρδίου με φυσική υπερφόρτωση. Έρχεται μια σχετική έλλειψη θρεπτικών ουσιών, οξυγόνου, αλλαγές στην αναλογία των m / y σε διαφορετικούς τύπους ενεργειακών πηγών.

4. Παραβιάσεις της νευροενδοκρινικής ρύθμισης του μεταβολισμού και της ενέργειας στο μυοκάρδιο:

- Πρωτογενείς - ενδοκρινικές διαταραχές σε παθήσεις της υπόφυσης και των επινεφριδίων, θυρεοτοξίκωση και υποθυρεοειδισμός.

- Πρωτίστως - νευροτροφικές διαταραχές που σχετίζονται με την παθολογία του περιφερικού ή του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Παραδείγματα της διατύπωσης της διάγνωσης.

Κατά τη διατύπωση μιας διάγνωσης, πρώτα υποδείξτε την κύρια ασθένεια, και μετά από μυοκαρδιοδυσκόπηση, τη θέση της κυκλοφορίας του αίματος.

1. Αναιμία χρόνιας ανεπάρκειας σιδήρου μέτριας σοβαρότητας, μεταβολική καρδιομυοπάθεια, υπερκοιλιακή εξωσυστολική CH-Ι αιώνες.

Τροφική παχυσαρκία Μεταβολική Καρδιομυοπάθεια

Η κλινική εικόνα. Η διάγνωση του MCD βασίζεται στην αναγνώριση της υποκείμενης νόσου, η οποία συνοδεύεται από δυστροφικές αλλαγές στο μυοκάρδιο, οι οποίες εμφανίζουν σημάδια αρρυθμίας και αγωγής και ανάπτυξη συμπτωμάτων ανεπαρκούς κυκλοφορίας του αίματος σε εργαστηριακά δεδομένα. ΗΚΓ, PCG, ηχοκαρδιογραφία. Την ακτινογραφία της καρδιάς, την ποδηλατική εργοτοπία και τη βιοψία του μυοκαρδίου.

Ένα ΗΚΓ μπορεί να εντοπίσει τα ακόλουθα μη ειδικά συμπτώματα:

- Επιμήκυνση της ηλεκτρικής συστολής (Q - T).

- Αυξημένος συστολικός δείκτης κατά περισσότερο από 5%.

- μείωση της διάρκειας και μείωση του εύρους του κύματος Τ,

- Μείωση της τάσης των δοντιών του QRS.

- επιβράδυνση της ενδοπεριτοναϊκής και intraslunus αγωγιμότητας

Μυοκαρδιακή δυστροφία (δυσμορφική, δυσμετοβολική, αλκοολική, γενετική, κ.λπ.) - αιτίες, τύποι και συμπτώματα, διάγνωση και θεραπεία σε παιδιά και ενήλικες

Ο όρος αναφέρεται συνήθως σε έμφραγμα του πλήθους των διαφόρων διαταραχών του καρδιακού μυός (μυοκαρδίου), που προάγεται από μη-φλεγμονώδεις και nedegenerativnymi διεργασίες και εμφανίζουν σοβαρές μεταβολικές ανισορροπία στη ροή και μια απότομη μείωση της συσταλτικής δραστηριότητας του μυοκαρδίου. Δηλαδή, έμφραγμα του - δεν είναι μια ενιαία ασθένεια έχει ένα αυστηρά καθορισμένο και συγκεκριμένο μηχανισμό ανάπτυξης, και προκαλεί τις κλινικές εκδηλώσεις και τα σύνολο διάφορες λειτουργικές καταστάσεις, που έχουν κοινή εκδήλωση, οι κυριότερες είναι μεταβολικές διαταραχές στο μυοκάρδιο συσταλτικότητας και να μειώσει τη δραστηριότητά της.

Αυτό σημαίνει ότι για διάφορους λόγους, ο μεταβολισμός στην καρδιά δεν είναι βέλτιστος και μη ισορροπημένος, με αποτέλεσμα τα κύτταρα να μην έχουν θρεπτικά συστατικά, οξυγόνο και ενέργεια για κανονική εργασία. Η συνέπεια αυτής της μεταβολικής διαταραχής είναι η αδυναμία του καρδιακού μυός να συμπτύσσεται πλήρως και με αρκετή δύναμη να συστέλλεται, πιέζοντας αίμα στην αορτή και τον πνευμονικό κορμό. Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν διάφορες μεταβλητές διαταραχές που καθορίζουν τις κλινικές εκδηλώσεις της μυοκαρδιακής δυστροφίας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της μυοκαρδιακής δυστροφίας είναι ότι αυτή η κατάσταση προκαλείται όχι από τη φλεγμονή και όχι από την εκφυλιστική διαδικασία, αλλά από κάποιους άλλους λόγους. Αυτές οι άλλες αιτίες μπορεί να είναι οποιεσδήποτε άλλες ασθένειες ή διαταραχές της λειτουργίας οργάνων και συστημάτων που έμμεσα έχουν δυσμενή επίδραση στο μυοκάρδιο προκαλώντας το σχηματισμό μυοκαρδιακής δυστροφίας.

Τι είναι μυοκαρδιακή δυστροφία;

Ο όρος «μυοκαρδιακή δυστροφία» σημαίνει όχι μία μόνο ασθένεια, αλλά έναν ορισμένο συνδυασμό διαφόρων διαταραχών του μυοκαρδίου, ενωμένοι με κοινά συμπτώματα. όπως:

 • Μια ανισορροπία του μεταβολισμού στο μυοκάρδιο, έναντι του οποίου τα καρδιακά μυϊκά κύτταρα στερούνται την ενέργεια και τα θρεπτικά συστατικά για την εκτέλεση της κύριας λειτουργίας τους - τακτικές καρδιακές παλμούς.
 • Η επιδείνωση της συσταλτικής δραστηριότητας του μυοκαρδίου, ως αποτέλεσμα της οποίας η καρδιά μπορεί να ρίξει λιγότερο αίμα στην αορτή και τον πνευμονικό κορμό, να τεντώσει, να παραμορφωθεί κλπ.
 • Διαταραχές στον μεταβολισμό στο μυοκάρδιο προκαλούνται από ασθένειες και καταστάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα με τη βλάβη της καρδιάς. Αυτό σημαίνει ότι οι αιτίες δεν είναι myocardiodystrophy εκφυλιστικές και φλεγμονώδεις διεργασίες στους ιστούς της καρδιάς (π.χ. μυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα. Εκφυλιστική καρδιακή νόσο. Αιμοχρωμάτωση. Αμυλοείδωση, κλπ), ισχαιμική καρδιοπάθεια, αρτηριακή υπέρταση και άλλες ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος.
 • Μυοκαρδιακή δυσλειτουργία που προκαλείται από ασθένειες και δυσλειτουργίες άλλων οργάνων και συστημάτων.

Στην πραγματικότητα, αυτά τα σημάδια και είναι τα κύρια συστατικά της έννοιας της "μυοκαρδιακής δυστροφίας". Δηλαδή, όταν κάποιος μιλάει για μυοκαρδιακή δυστροφία, αυτό συνεπάγεται μια λειτουργική διατάραξη της καρδιάς, που αντιστοιχεί και στα τέσσερα σημεία που υποδεικνύονται.

Λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα βάσει των οποίων οι γιατροί διαγνώσουν μυοκαρδιοδυστροφία, είναι προφανές ότι αυτή η παθολογική κατάσταση του μυοκαρδίου είναι πάντα δευτερεύουσα. Δηλαδή, η δυσλειτουργία του μυοκαρδίου και η μεταβολική ανισορροπία στα κύτταρα προκαλούνται από διαταραχές σε άλλα όργανα και συστήματα και όχι από παθολογικές διαδικασίες στον ίδιο τον καρδιακό μυ. Αυτή η περίσταση είναι αρκετά δύσκολο να κατανοηθεί, αλλά είναι βασικό για μια σαφή κατανόηση του τι εννοείται με τον όρο μυοκαρδιακή δυστροφία.

Το διατυπώνουμε πολύ σύντομα και πολύ απλά και πάλι: η μυοκαρδιακή δυστροφία αποτελεί παραβίαση της εργασίας και του μεταβολισμού στον καρδιακό μυ ενώ δεν υπάρχει παθολογική διαδικασία στην καρδιά. Δηλαδή, οι ίδιοι οι ιστοί και τα κύτταρα της καρδιάς είναι υγιείς, δεν έχουν καμία παθολογική διεργασία και υπάρχουν μυοκαρδιακές και μεταβολικές διαταραχές. Επιπλέον, η πραγματική δυσλειτουργία του μυοκαρδίου οφείλεται σε ανισορροπία του μεταβολισμού. Αυτή είναι η μυοκαρδιοδυστροφία με τη σύγχρονη έννοια.

Πραγματοποιώντας myocardiodystrophy είναι μοναδικά, σύμφωνα με την οποία οι παθολογικές διεργασίες σε κύτταρα μυοκάρδιο απουσιάζουν, και ο καρδιακός μυς δεν λειτουργεί καλά λόγω μεταβολική διαταραχή στα κύτταρα του, είναι προφανές ότι μια ποικιλία δεδομένα κατάστασης που οφείλονται σε διαταραχές στη λειτουργία των άλλων οργάνων και των συστημάτων του σώματος. Δηλαδή, οποιεσδήποτε μη καρδιαγγειακές παθήσεις (για παράδειγμα, υπερθυρεοειδισμός, αλκοολισμός, κ.λπ.) μπορούν να επηρεάσουν έμμεσα την καρδιά, προκαλώντας διαταραχή στη δουλειά της, αλλά δεν προκαλούν την παθολογική διαδικασία απευθείας σε αυτήν. Δεδομένου ότι η διαταραχή της καρδιάς δημιουργείται ενάντια στο περιβάλλον μιας άλλης νόσου, η μυοκαρδιοδυσφορά αναφέρεται ως δευτερογενείς συνθήκες.

Συμβατότητα των εννοιών της μυοκαρδιακής δυστροφίας και της καρδιομυοπάθειας

Επί του παρόντος, εκτός από τον όρο μυοκαρδιακή δυστροφία, χρησιμοποιείται συχνά μια άλλη έννοια - η καρδιομυοπάθεια. Μετά την ανάγνωση των ακαδημαϊκών ορισμών για το τι εννοείται με την καρδιομυοπάθεια και τη μυοκαρδιοδυσφορά, θα μπορούσε κανείς να πάρει την εντύπωση ότι αυτοί οι όροι αντικατοπτρίζουν τις ίδιες παθολογικές καταστάσεις της καρδιάς. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει.

Πρώτον, ιστορικά, στην πρώην ΕΣΣΔ και στην παρούσα ΚΑΚ, χρησιμοποιείται ο όρος μυοκαρδιακή δυστροφία, που εισήχθη το 1936. Και στην Ευρώπη και οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν τον όρο μυοκαρδιοπάθεια, που εισήχθη το 1957. Με την πρώτη ματιά, οι όροι είναι πολύ παρόμοια, με βάση αυτό που πολλοί πιστεύουν μυοκαρδιοπάθεια και δυστροφία του μυοκαρδίου είναι συνώνυμα και αναφέρονται στις ίδιες παθολογικές καταστάσεις. Αλλά σε μια πιο λεπτομερή ανάλυση αποδεικνύεται ότι αυτό δεν συμβαίνει.

Η σύνθεση της καρδιομυοπάθειας περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα διαφόρων διαταραχών της καρδιάς που δεν σχετίζονται με ασθένειες του καρδιαγγειακού συστήματος. Δηλαδή, το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των καρδιομυοπαθειών, βάσει των οποίων μια συγκεκριμένη κατάσταση αποδίδεται σε αυτό τον τύπο καρδιακής νόσου, είναι ότι δεν προκαλούνται από καρδιαγγειακές παθήσεις ή από άγνωστους λόγους. Και το κύριο σημείο της μυοκαρδιακής δυστροφίας είναι μια μεταβολική διαταραχή στα κύτταρα του καρδιακού μυός, που επίσης προκαλείται από μη καρδιαγγειακές παθήσεις.

Δηλαδή, είναι κοινή από την άποψη της μυοκαρδιοδυστροφίας και της καρδιομυοπάθειας ότι και οι δύο ομάδες ασθενειών περιλαμβάνουν διαταραχές του καρδιακού μυός που προκαλούνται όχι από καρδιαγγειακές παθήσεις αλλά από παθολογίες άλλων οργάνων και συστημάτων. Επιπλέον, υπάρχουν πρωτογενείς καρδιομυοπάθειες οι οποίες εμφανίζονται για άγνωστους λόγους σε σχέση με την απουσία οποιωνδήποτε ασθενειών άλλων οργάνων και συστημάτων. Αλλά εδώ, μόνο οι καρδιομυοπάθειες που χαρακτηρίζονται από μεταβολικές διαταραχές στα κύτταρα του καρδιακού μυός και προκαλούνται από κάποια ασθένεια άλλου οργάνου ή συστήματος περιλαμβάνονται στην ομάδα μυοκαρδιακής δυστροφίας. Έτσι, είναι προφανές ότι η καρδιομυοπάθεια είναι μια πολύ ευρύτερη ομάδα παθολογικών καταστάσεων σε σύγκριση με τη μυοκαρδιοδυστροφία.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σήμερα οι γιατροί και οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι όροι μυοκαρδιοδυστροφία και καρδιομυοπάθεια δεν είναι εντελώς πανομοιότυπα μεταξύ τους και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνώνυμα. Σύμφωνα με τις συστάσεις των κορυφαίων επιστημόνων, ο όρος μυοκαρδιοδυστροφία αντιστοιχεί σε έναν μόνο τύπο καρδιομυοπάθειας, δηλαδή καρδιομυοπάθεια για μεταβολικές διαταραχές και διαταραχές διατροφής. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο αναφέρεται η ασθένεια ως αναθεώρηση του ICD-10 (Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσήσεων 10).

Παθολογικές αλλαγές στην καρδιά με μυοκαρδιακή δυστροφία

Η μυοκαρδιακή δυστροφία αποκαλύπτει πάντοτε μεταβολικές διαταραχές στο επίπεδο ολόκληρου του οργανισμού, τη συγκέντρωση ηλεκτρολυτών (νατρίου, καλίου, χλωρίου, ασβεστίου κλπ.) Στο αίμα και τη λειτουργία των ενζυμικών συστημάτων των κυττάρων. Λόγω αυτών των διαταραχών, τα μυοκαρδιακά κύτταρα και το σύστημα καρδιακής αγωγής υποβάλλονται σε δυστροφικές αλλαγές, γεγονός που προκαλεί επιδείνωση όλων των ιδιοτήτων του καρδιακού μυός. όπως:

 • Συμβατότητα (η ικανότητα του μυοκαρδίου να συστέλλεται, ρίχνοντας αίμα στην αορτή και τον πνευμονικό κορμό).
 • Δυνατότητα διεκπεραίωσης (η ικανότητα να δημιουργείται ηλεκτρική ώθηση, η οποία, όταν μεταδίδεται σε κύτταρα του μυοκαρδίου, θα προκαλέσει τη μείωση τους).
 • Αγωγιμότητα (η ικανότητα να διεξάγεται ηλεκτρική ώθηση από μια πηγή σε όλα τα μέρη της καρδιάς).
 • Αυτοματισμός (η ικανότητα αυτόνομης δημιουργίας ηλεκτρικών παλμών, η πραγματοποίησή τους και η εξασφάλιση της κανονικότητας των συστολών της καρδιάς, ανεξάρτητα από τις συνεχώς μεταβαλλόμενες παραμέτρους της εργασίας άλλων οργάνων και συστημάτων).

Αυτές οι αλλαγές στις ιδιότητες του καρδιακού μυός και, κατά συνέπεια, η δυσλειτουργία του μυοκαρδίου είναι χαρακτηριστικές για όλους τους τύπους μυοκαρδιακών δυστροφιών, ανεξάρτητα από τον τύπο και την αιτία τους.

Οι παραβιάσεις των βασικών ιδιοτήτων του καρδιακού μυός (συσταλτικότητα, διέγερση, αγωγιμότητα και αυτοματισμός) στη μυοκαρδιακή δυστροφία οφείλονται στη σταδιακή ανάπτυξη οργανικών μεταβολών στα κύτταρα του μυοκαρδίου. Αυτές οι αλλαγές στα αρχικά στάδια, κατά κανόνα, δεν εντοπίζονται. Ωστόσο, περαιτέρω με την εξέλιξη της νόσου, συμβαίνει μια συσσώρευση παθολογικών μεταβολών στα κύτταρα του μυοκαρδίου, η οποία τους επιτρέπει να ανιχνευθούν κατά τη διάρκεια μίας μικροσκοπικής εξέτασης δειγμάτων ιστών που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας βιοψία.

Έτσι, για μυοκαρδιακή δυστροφία οποιουδήποτε είδους και ανεξάρτητα από τον αιτιολογικό παράγοντα, οι ακόλουθες αλλαγές στα κύτταρα είναι χαρακτηριστικές:

 • Δύσπνοια των μυϊκών ινών (οι ίνες είναι σπασμένες, γίνονται σύντομες κ.λπ.).
 • Μυοκυττάρωση (διάσπαση μυοκαρδιακών μυϊκών κυττάρων).
 • Ηωσινοφιλία των καρδιομυοκυττάρων (ένας μεγάλος αριθμός ηωσινοφίλων στον ιστό του μυοκαρδίου).
 • Υπερχρωμικοί πυρήνες (η χρωματίνη του πυρήνα γίνεται πολύ σκοτεινή).
 • Αυξημένη διάμετρος των μυϊκών ινών.
 • Φορείς συσσώρευσης διαφόρων κυττάρων μεταξύ των μυϊκών ινών.
 • Ίνωση των διακυττάριων χώρων που διαιρούν τις μυϊκές ίνες.
 • Λιπαρή δυστροφία (συσσώρευση λίπους από κύτταρα μυϊκών ινών).
 • Φόβοι νέκρωσης μυοκαρδιακών μυϊκών ινών.

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να εντοπιστούν μόνο με μικροσκοπική εξέταση της βιοψίας καρδιάς, η οποία δεν είναι πάντοτε δυνατή. Ως εκ τούτου, είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε τις μακροσκοπικές αλλαγές που συμβαίνουν με την καρδιά κατά τη διάρκεια μυοκαρδιακής δυστροφίας.

Έτσι, με μυοκαρδιακή δυστροφία, παρατηρούνται οι ακόλουθες αλλαγές στη δομή της καρδιάς:

 • Η επέκταση των κοιλοτήτων της καρδιάς, λόγω της οποίας το σώμα φαίνεται μεγαλύτερο από το φυσιολογικό.
 • Παραμόρφωση της καρδιάς λόγω της ανομοιόμορφης διεύρυνσης των κοιλιών και των κόλπων, εξ αιτίας των οποίων το σώμα γίνεται πιο στρογγυλεμένο.
 • Πυκνότητα του μυοκαρδίου (υπερτροφία), η οποία αναπτύσσεται ως προσπάθεια να αντισταθμιστεί η αδυναμία των συσπάσεων αυξάνοντας τον αριθμό των μυών της καρδιάς.
 • Σμίκρυνση και πρήξιμο του μυοκαρδίου.
 • Κίτρινη ραβδώσεις των θηλωδών μυών και των δοκίδων, λόγω των οποίων το όργανο αποκτά ένα χαρακτηριστικό χρώμα, αποκαλούμενο "καρδιά τίγρης".
 • Καταθέσεις λιπών στο επικάρδιο (η επένδυση της καρδιάς που καλύπτει το μυοκάρδιο από μέσα).
 • Ίνωση και καρδιοσκλήρωση.

Αυτές οι αλλαγές μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο έντονες σε διαφορετικά στάδια, αλλά υπάρχουν σε οποιαδήποτε μορφή μυοκαρδιακής δυστροφίας. Επίσης, η σοβαρότητα των αλλαγών στην καρδιά εξαρτάται από την αιτία που προκάλεσε μυοκαρδιοδυστροφία. διαβάστε περισσότερα »

λειτουργική υπερτροφία

Δείτε επίσης σε άλλα λεξικά:

Υπερτροφία - Η Υπερτροφία είναι μια εξισορροπητική προσαρμοστική αύξηση της μάζας ενός οργάνου λόγω της αύξησης της μάζας κάθε δομικής μονάδας της, συνοδευόμενη από την αύξηση της λειτουργίας. Σε αντίθεση με τον γιγαντισμό, η υπερτροφία έχει...... Ιατρική εγκυκλοπαίδεια

εξισορροπητική υπερτροφία - αντισταθμιστική υπερτροφία - αντισταθμιστική εξάρθρωση G. ενός οργάνου ή μέρους του, που προκαλείται από αυξημένη δραστηριότητα, αντισταθμίζοντας τυχόν ανωμαλίες στο σώμα... Μεγάλο ιατρικό λεξικό

ΚΑΡΔΙΑ - ΚΑΡΔΙΑ. Περιεχόμενα: I. Συγκριτική Ανατομία. 162 ii. Ανατομία και ιστολογία. 167 III. Συγκριτική φυσιολογία. 183 IV. Φυσιολογία. 188 V. Παθοφυσιολογία. 207 VI. Φυσιολογία, πατ....... Μεγάλη ιατρική εγκυκλοπαίδεια

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ - ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ. Περιεχόμενα: I. Στατιστικά στοιχεία. 430 II. Ξεχωριστά έντυπα P. με. Bicuspid βαλβίδα ανεπάρκεια. 431 Σκλήρυνση του κοιλιακού ανοίγματος της αριστερής κοιλίας. 436 Καταστροφή του αορτικού στομίου... Μεγάλη Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια

Μυοκαρδιακή δυστροφία - I Μυοκαρδιοδυστροφία Η μυοκαρδιακή δυστροφία (μυοκαρδιοδυστροφία, μυς μυός, καρδιακή καρδιά + δυστροφία, συνώνυμο της μυοκαρδιακής δυστροφίας) είναι μια ομάδα δευτερογενών βλαβών της καρδιάς που δεν σχετίζονται με φλεγμονή, όγκο ή...

Πνευμονική καρδιά - Η πνευμονική καρδιά είναι μια παθολογική κατάσταση που χαρακτηρίζεται από υπερλειτουργία του μυοκαρδίου της δεξιάς καρδιάς λόγω της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης που προκαλείται από την παθολογία της βρογχοπνευμονικής συσκευής, των πνευμονικών αγγείων ή του θώρακα...... Ιατρική εγκυκλοπαίδεια

ICD-10: Κλάση XI - Διεθνής ταξινόμηση των νόσων της 10ης αναθεώρησης (ICD 10) Κατηγορία Ι Ορισμένες μολυσματικές και παρασιτικές ασθένειες Κατηγορία ΙΙ Νεοπλάσματα Κλάση III Ασθένειες του αίματος, όργανα που σχηματίζουν αίμα και ορισμένες διαταραχές... Wikipedia

ICD-10: Κλάση Κ - Διεθνής Ταξινόμηση Ασθενειών της 10ης αναθεώρησης (ICD 10) Κατηγορία Ι Ορισμένες μολυσματικές και παρασιτικές ασθένειες Τάξη ΙΙ Νεοπλάσματα Κλάση ΙΙΙ Ασθένειες του αίματος, αιματοποιητικά όργανα και ορισμένες διαταραχές που εμπλέκουν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό Κλάση... Wikipedia

ICD-10: Κώδικας K - Διεθνής Ταξινόμηση των Νοσημάτων της 10ης αναθεώρησης (ICD 10) Κατηγορία I Ορισμένες μολυσματικές και παρασιτικές ασθένειες Κατηγορία ΙΙ Νεοπλάσματα Κλάση III Ασθένειες του αίματος, όργανα που σχηματίζουν αίμα και ορισμένες διαταραχές που εμπλέκουν τον ανοσοποιητικό μηχανισμό Κλάση... Wikipedia

Κωδικός μυοκαρδιοδυστροφίας για ICB 10

Σύντομος αλφαβητικός δείκτης ασθενειών σύμφωνα με το ICD-10:

Έκτρωση (πλήρης) (ελλιπής) O06.- (σύμφωνα με το ICD-10)

-για ιατρικούς λόγους O04.-

-συνήθης ή επαναλαμβανόμενη (βοήθεια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης) O26.2

Απορρόφηση (σύμφωνα με το ICD-10)

-πρωτείνη διαταραγμένη Κ90.4

-μειωμένο λίπος Κ90.4

-άμυλο σπασμένο Κ90.4

Απουσία (λοιμώδης) (μεταστατική) (πολλαπλή) (πυρετική) (σηπτική) (εμβολική) L02.9 (σύμφωνα με το ICD-10)

Κωδικός αριθμομηχανής για το ICD 10 1

Ανασκοπήσεις του αναγνωριστικού κρυπτογράφησης για την ICD 10 1

Αναγνωριστικό κρυπτογράφησης Lyudmila για ICD 10 1 για Windows

Σας ζητώ να προσδιορίσετε την ασθένεια D35.0 με κωδικό

Δώστε προσοχή

K-Lite Codec Pack - ένα σύνολο κωδικοποιητών πολυμέσων και βοηθητικών προγραμμάτων που σας επιτρέπουν να αναπαράγετε οποιοδήποτε ήχο και βίντεο, από τη δημοφιλέστερη έως τη σπανιότερη μορφή.

Η εφαρμογή για εργασία με συσκευές στο λειτουργικό σύστημα Android από τη Samsung.

Ο κωδικός μυοκαρδιακής δυστροφίας για το MKB 10

Καρδιομυοπάθεια (κωδικός ICD-10: I42). Η μυοκαρδιακή δυστροφία περιλαμβάνει επίσης την εναπόθεση παθολογικών μεταβολικών προϊόντων ή φυσιολογικών μεταβολιτών στο μυοκάρδιο. ICD 10 - Διεθνής ταξινόμηση των νόσων της 10ης αναθεώρησης. Εάν είναι απαραίτητο, υποδείξτε την ύπαρξη υπέρτασης χρησιμοποιώντας έναν πρόσθετο κωδικό. ICD-10, μυοκαρδιακή δυστροφία, μυοκαρδιακή δυστροφία 10 για τέτοιους διαγνωστικούς όρους προκειμένου να αποκλειστούν. Μυοκαρδιακή δυστροφία λόγω των τοξικών επιδράσεων της αδρεναλίνης και της νοραδρεναλίνης με σημαντική αύξηση της και το περιεχόμενό τους στο σώμα (π.χ., η Διεθνής Ταξινόμηση των Νόσων ICD-10 Ηλεκτρονική έκδοση myocardiodystrophy - Ι έμφραγμα του μυοκαρδίου (myocardiodystrophia? ελληνικής mys, οι μύες MYOS + η καρδιά της καρδιάς + ICD-10.. Κωδικός E - Λίστα κωδικών των ασθενειών διεθνούς ταξινόμησης ICD. -10 :. I43.8 μυοκαρδιοπάθεια σε άλλα νοσήματα που ταξινομούνται έμφραγμα thyrocardiac κατά τη θεραπεία κλιμακτηριακών συνδυασμό myocardiodystrophy δίνει μια καλή επίδραση των ορμονών του φύλου με ηρεμιστικά και βήτα-αναστολείς.

Θεραπεία της μυοκαρδιακής δυστροφίας

Το μυοκάρδιο είναι το μυϊκό στρώμα της καρδιάς που είναι υπεύθυνο για τη συσταλτική δραστηριότητα. Όταν ο μεταβολισμός στα κύτταρα (καρδιοκύτταρα) πάει στραβά, υποβάλλονται σε δυστροφικές αλλαγές. Τι είναι μυοκαρδιακή δυστροφία; Σύμφωνα με τη διεθνή ταξινόμηση ασθενειών, μια παρόμοια βλάβη του μυοκαρδίου έχει τον δικό της κωδικό ICD-10 (142).

Αιτίες μυοκαρδιακής δυστροφίας

Αυτή η παθολογία δεν σχετίζεται με φλεγμονώδεις διεργασίες ή καρδιακές παθήσεις. Η δυσβολία στον μυϊκό ιστό συμβαίνει κάτω από την αρνητική επίδραση εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων. Η μυοκαρδιακή δυστροφία είναι μια δευτερογενής πάθηση, είναι πάντα το αποτέλεσμα μιας άλλης ανωμαλίας που αναπτύσσεται στο σώμα. Οι δυστροφικές αλλαγές με την πάροδο του χρόνου οδηγούν σε υποβάθμιση της λειτουργίας "άντλησης" του μυϊκού ιστού της καρδιάς. Τα συμπτώματα και η θεραπεία της μυοκαρδιακής δυστροφίας αποτελούν το αντικείμενο αυτού του άρθρου.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, μπορείτε να ακούσετε για την αναγνώριση της ιδιοπαθούς μυοκαρδιακής δυστροφίας - μιας παθολογίας της οποίας η αξιόπιστη προέλευση δεν έχει τεκμηριωθεί. Το κύριο μέρος των παραβιάσεων μπορεί ακόμη να ταξινομηθεί, ανάλογα με τους λόγους που την προκάλεσαν.

 1. Τοξικό.

Η αιτία αυτού του τύπου παθολογίας είναι η αρνητική επίδραση των τοξικών στοιχείων στα κύτταρα του μυοκαρδίου. Τα αλκοολούχα ποτά, τα προϊόντα καπνού, τα ναρκωτικά, το δηλητήριο, ορισμένες ομάδες φαρμάκων (κυτταροστατικές, αντιβακτηριακές, καρδιακές γλυκοσίδες, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα) που χρησιμοποιούνται σε τέτοιες υψηλές δόσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δηλητηριώδεις πηγές. Αλκοόλ και άλλοι τύποι δυστροφίας συνοδεύονται από τρόμο των άνω άκρων, υπερβολική εφίδρωση, ιδιοσυγκρασία, δυσκολία στην αναπνοή, οίδημα, κολπική μαρμαρυγή, αδύναμο παλμό, καρδιακό άσθμα. Το μέγεθος της καρδιάς αυξάνεται.

Το MCD (μυοκαρδιακή δυστροφία) στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνει διαταραχές που προέρχονται από ενδοκρινικές ή ορμονικές διαταραχές. Για παράδειγμα, η διαβητική μορφή (σε σακχαρώδη διαβήτη), η θυρεοτοξικότητα (υποθυρεοειδισμός, υπερθυρεοειδισμός - δυσλειτουργικές καταστάσεις του θυρεοειδούς αδένα), εφηβεία. Η αιτία μπορεί να είναι ο σχηματισμός φαιοχρωμοκυτώματος (όγκοι στα επινεφρίδια). Ανάλογα με τη συγκεκριμένη αιτία της δυσμορφικής ή μεταβολικής μυοκαρδιακής δυστροφίας, διάφορα συμπτώματα εμφανίζονται υπό μορφή οίδημα των άκρων, καρδιακός πόνος, διαφορετικοί τύποι αρρυθμιών με συχνές μυοκαρδιακές συστολές ή βραδυκαρδία, επιβραδύνοντας τον μεταβολισμό.

Η αιτία για δυστροφικές αλλαγές στη δομή των μυοκαρδιοκυττάρων είναι η εμμηνόπαυση, το προεμμηνορροϊκό σύνδρομο, τα ινομυώματα της μήτρας, η δυσλειτουργία των ωοθηκών. Το ορμονικό υπόβαθρο του σώματος υπό αυτές τις συνθήκες αλλάζει σημαντικά, γεγονός που οδηγεί στην ανάπτυξη δυσμετοβιακών φαινομένων στο μυοκάρδιο. Τα κύρια συμπτώματα της εμμηνόπαυσης: καυτές λάμψεις, ταχυκαρδία, εφίδρωση, ευαισθησία στην καρδιά, μεταβολές της διάθεσης.

Ένας τύπος δυστροφίας που βασίζεται σε έντονες διαταραχές του νευρικού συστήματος (για παράδειγμα, IRR). Αυτές οι παθολογίες χαρακτηρίζονται από αυξημένη απελευθέρωση αδρεναλίνης, η οποία, με τη σειρά της, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εργασία του μυοκαρδίου σε έναν ενισχυμένο τρόπο. Ένα άτομο βιώνει συνεχή άγχος, φόβο, απελπισία, πέφτει σε καταθλιπτική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, η καρδιά είναι ασταθής, ο ρυθμός χάνεται, η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη, η αρτηριακή πίεση αυξάνεται.

Τις περισσότερες φορές, αυτή η μορφή παθολογίας συμβαίνει ενάντια στο ιστορικό χρόνιων μολυσματικών ασθενειών (αμυγδαλίτιδα, στηθάγχη). Με την επιφύλαξη των δυστροφικών διαταραχών κυρίως των νέων. Τα ανοσοποιητικά αντισώματα "προσβάλλουν" τα καρδιομυοκύτταρα, τα αντιλαμβάνονται ως εχθρικά στοιχεία μαζί με την παθογόνο χλωρίδα (στρεπτόκοκκοι). Τυπικές εκδηλώσεις: αίσθημα παλμών, δυσκολία στην αναπνοή κατά τη διάρκεια σωματικής άσκησης, γενική τοξίκωση του σώματος επιδεινώνεται από το βράδυ.

Συνδέεται με αυξημένο σωματικό στρες κατά τη διάρκεια έντονων προπονήσεων. Προβλήματα με το έργο του μυοκαρδίου συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του προπαρασκευαστικού σταδίου πριν από τον επόμενο διαγωνισμό. Εμφανίζονται τα ακόλουθα παθολογικά σημάδια: έντονα αίσθημα παλμών, πόνους ραφής στο στήθος, μείωση της αρτηριακής πίεσης και βραδυκαρδία.

Το MCD αναπτύσσεται με ανεπάρκεια σιδήρου, βαριά αιμορραγία, αιμολυτική αναιμία. Το αποτέλεσμα τέτοιων καταστάσεων είναι η υποξία. Η έλλειψη οξυγόνου επηρεάζει αρνητικά τις μεταβολικές διεργασίες, η κυτταρική δομή του μυοκαρδίου υφίσταται παθολογικές αλλαγές. Τι αισθάνεται ένα άτομο; Το δέρμα ξεθωριάζει και γίνεται χλωμό, η καρδιά χτυπάει συχνά, η δύσπνοια εμφανίζεται, οι καρωτιδικές αρτηρίες τρεμοπαίζουν έντονα και ακούγονται θόρυβοι.

Εκτός από τα παραπάνω, μπορείτε να καθορίσετε και άλλες αιτίες μυοκαρδιοϋδυστροφικών διαταραχών:

 • Τα νεφρογόνα περιλαμβάνουν τη σπειραματονεφρίτιδα (παθολογική αναδιοργάνωση των νεφρικών ιστών), τη συμπίεση των νεφρών από νεοπλάσματα όγκων.
 • Ασθένειες με συσσωρευμένο σύνδρομο (βλεννοπολυσακχαρίδωση, αμυλοείδωση, γλυκογένεση, σύνδρομο Wilson-Konovalov).
 • Δυσλειτουργίες του γαστρεντερικού σωλήνα (ηπατίτιδα, ηπατική ανεπάρκεια, γαστρίτιδα).
 • Έκθεση σε φυσικά αντικείμενα ή άλλες εξωτερικές επιδράσεις (θωρακικό τραύμα, κατάσταση έλλειψης βαρύτητας, παρατεταμένη δόνηση, υπερθέρμανση, ακτινοβολία).
 • Υπερβολικό σωματικό βάρος ή απότομη απώλεια βάρους σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Έλλειψη βιταμινών και μικροστοιχείων που σχετίζονται με κακή διατροφή, παρατεταμένη νηστεία, χρήση μη ισορροπημένης μονοδιατροφής για απώλεια βάρους.
 • Υποκαλιαιμία, αποθέσεις αλατιού στους καρδιακούς ιστούς.
 • Εγκυμοσύνη, ειδικά με την ανάπτυξη της όψιμης τοξικότητας.
 • Αλλεργικές αντιδράσεις.

Υπάρχουν διάχυτες δυστροφικές και εστιακές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου.

Οι διάχυτες αλλαγές επηρεάζουν ολόκληρο το μυϊκό στρώμα της καρδιάς και κατανέμονται ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενώ η εστιακή δυστροφία του καρδιακού μυοκαρδίου αφορά μόνο ορισμένα τμήματα του ιστού του.

Τι είναι η μυοκαρδιοδυστροφία σύνθετης γενέσεως;

Ξεχωριστά, είναι δυνατόν να διακρίνουμε τέτοιες μορφές MCD ως διαταραχές μικτής ή πολύπλοκης γένεσης. Στην περίπτωση αυτή, η προέλευση των παθολογικών φαινομένων στα καρδιομυοκύτταρα συνδέεται άμεσα με διάφορες αιτίες, όπως η δυσλειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, η έλλειψη βιταμινών, η πτώση του επιπέδου της αιμοσφαιρίνης στο αίμα, οι μολυσματικές αλλοιώσεις.

Είναι μάλλον δύσκολο να προσδιοριστεί ποιες από τις αιτίες έχουν μεγαλύτερη επίδραση στις αλλαγές που συμβαίνουν. Η θεραπεία τέτοιων ασθενών προκαλεί επίσης κάποιες δυσκολίες, καθώς είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη διάφοροι παράγοντες στην επιλογή φαρμάκων. Μια τέτοια παθολογία είναι πιο έντονη στην κατάσταση του μυοκαρδίου: κάτω από την επίδραση πολλών αρνητικών φαινομένων, ο καρδιακός μυς φεύγει ταχύτερα, παραμορφώνεται, τα κύτταρα τεντώνονται, χάνουν τη δύναμή τους και τα διαμερίσματα γίνονται πιο λεπτά.

Διαθέτει MKD στα παιδιά

Η μυοκαρδιακή δυστροφία στα παιδιά συχνά αναπτύσσεται στη διαδικασία της ενδομήτριας ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια μιας δυσμενούς εγκυμοσύνης, το αγέννητο παιδί μπορεί, για διάφορους λόγους, να παρουσιάσει οξεία ή χρόνια πείνα με οξυγόνο. Ένας άλλος λόγος για την εμφάνιση εκφυλιστικών διεργασιών - μόλυνση του εμβρύου στη μήτρα. Μπορείτε να ορίσετε κάποιες άλλες κοινές αιτίες για την ανάπτυξη του MKD στην παιδική ηλικία:

 • έκθεση του σώματος σε συχνή κρυολογήματα και ιογενείς ασθένειες.
 • ανίχνευση περιγεννητικής εγκεφαλοπάθειας.
 • αναιμία;
 • καθιστικός τρόπος ζωής
 • υπερβολική άσκηση;
 • υπερβολική πληρότητα ·
 • ενδοκρινική δυσλειτουργία.
 • δηλητηρίαση από τα ναρκωτικά.

Τις περισσότερες φορές αυτός ο τύπος παθολογίας διαγιγνώσκεται ως δυστροφία της αριστερής κοιλίας. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου στη διαδικασία της συσταλτικής δραστηριότητας πέφτει σε αυτό το τμήμα της καρδιάς. Ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές του μυοκαρδίου, παρεμπόδιση του οπίσθιου τμήματος της αριστερής κοιλίας και του κόλπου, καθώς και διάκριση μεταξύ των δύο κοιλιών.

Χρειάζεται νοσηλεία για θεραπεία;

Κατά κανόνα, δεν είναι απαραίτητο να νοσηλευτείτε ασθενείς με διάγνωση μυοκαρδιακής δυστροφίας. Ο ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία φαρμάκων στο σπίτι. Ο γιατρός συνταγογραφεί τα απαραίτητα φάρμακα και ελέγχει τη διαδικασία θεραπείας. Η εξαίρεση είναι οι προηγμένες μορφές της νόσου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το άτομο βιώνει τα χαρακτηριστικά συμπτώματα:

 • δυσκολία στην αναπνοή σε ηρεμία.
 • την ανάπτυξη σοβαρών καρδιακών αρρυθμιών.
 • μόνιμη διόγκωση στα άκρα.

Όλα αυτά τα σημάδια δείχνουν την εμφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας Οι αλλαγές στο μυοκάρδιο συγχρόνως καθίστανται μη αναστρέψιμες, οπότε η διαδικασία θεραπείας για έναν ασθενή με τέτοια διάγνωση θα πρέπει να οργανωθεί στο νοσοκομείο.

Στάδια μυοκαρδιακής δυστροφίας

Οι διαταραχές στη δομή των κυττάρων του μυοκαρδίου περνούν από διάφορα στάδια στην ανάπτυξή τους.

 1. Το πρώτο στάδιο ονομάζεται αντισταθμιστικό.

Η αρχική περίοδος αλλαγών υπό την επίδραση του δυσμεταβολισμού χαρακτηρίζεται από μία βλάβη του εστιακού τύπου. Ταυτόχρονα, λειτουργεί ο μηχανισμός αντιστάθμισης: εμφανίζονται νέα κύτταρα γύρω από τις πληγείσες περιοχές, το μέγεθος του καρδιακού ιστού αυξάνεται. Οι συνεχιζόμενες διαδικασίες θεωρούνται αναστρέψιμες. Συμπτωματολογία του πρώτου σταδίου: πόνος στην περιοχή του θωρακικού σώματος με χαλάρωση, ηρεμία με μέτρια εφίδρωση, ταχεία κόπωση.

 1. Το δεύτερο στάδιο είναι γνωστό ως υποσυμπληρωματικό.

Η έλλειψη θρεπτικών συστατικών του μυοκαρδίου επιδεινώνεται. Οι επηρεασμένες αλλοιώσεις μεγαλώνουν και συγχωνεύονται μεταξύ τους. Οι υγιείς ιστοί είναι υπερβολικοί με μεγάλο αριθμό νέων κυττάρων, προσπαθώντας να αντικαταστήσουν ομάδες αλλαγμένων καρδιομυοκυττάρων. Ως αποτέλεσμα, τα τοιχώματα της καρδιάς πάχνονται, η συστολική λειτουργία επιδεινώνεται. Οι παραβιάσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται με έγκαιρη και σωστά οργανωμένη θεραπεία. Συμπτωματολογία του δεύτερου σταδίου: ανάπτυξη αρρυθμίας, διαρκής δύσπνοια, πρήξιμο στα κάτω άκρα το βράδυ.

 1. Το τρίτο στάδιο είναι απολυταρχικό.

Οι δομικές τροποποιήσεις των μυοκαρδιακών κυττάρων εκδηλώνονται και γίνονται διάχυτες. Οι παραβιάσεις αναγνωρίζονται ως μη αναστρέψιμες. Οι συσπάσεις της καρδιάς είναι κατώτερες. Η καρδιακή ανεπάρκεια αναπτύσσεται. Τα συμπτώματα του τρίτου σταδίου: έντονη δυσκολία στην αναπνοή, ακόμη και χωρίς σωματική άσκηση, σχεδόν πλήρης απώλεια εργασιακής ικανότητας, επιδείνωση των αποτυχιών του φλεβοκομβικού ρυθμού, διόγκωση του ήπατος, επίμονο οίδημα, αίσθημα αδράνειας στο δέρμα, καρδιογράφημα που αντανακλά σημαντικές αλλαγές στην καρδιά.

Συμπτώματα

Η καρδιακή δυστροφία συνοδεύεται από χαρακτηριστικά συμπτώματα:

Εκφρασμένη με τη μορφή δύσπνοιας. Οι ανεπαρκείς συστολικές κινήσεις του μυοκαρδίου οδηγούν σε ανεπαρκή παροχή αίματος και έλλειψη οξυγόνου. Το τμήμα του medulla oblongata, το οποίο είναι υπεύθυνο για την αναπνευστική λειτουργία, επιλύει αυτό το πρόβλημα με ταχεία αναπνοή και εμφανίζεται δυσφορία στην περιοχή του κυττάρου μεταλλεύματος.

 • Παραβιάσεις του ρυθμού συσπάσεων.

Η δυσμετοβολική μυοκαρδιακή δυστροφία συνοδεύεται από βλάβη στα κανάλια διέλευσης νατρίου και καλίου. Αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην καλή λειτουργία των οδών. Όταν είναι κατεστραμμένα, το κέντρο του sinoatrial δεν έχει καλές επιδόσεις με τις λειτουργίες του, θέτει έναν παραμορφωμένο καρδιακό ρυθμό. Τα υπόλοιπα τμήματα του αγώγιμου συστήματος, αντίστοιχα, ανεμίζουν ανεπαρκώς το κύμα διέγερσης στις αρθρώσεις και τις κοιλίες, πράγμα που προκαλεί ασυντόνιστη λειτουργία των θαλάμων. Πιθανές μορφές διαταραχών του ρυθμού: ταχυκαρδία, κολπική μαρμαρυγή, εξισυσιστόλη, αποκλεισμός διαφόρων τμημάτων του μυοκαρδίου.

 • Βλάβη της κυκλοφορίας του αίματος.

Η κυκλοφορία του αίματος είναι μειωμένη λόγω της προοδευτικής καρδιακής ανεπάρκειας. Ως αποτέλεσμα, τα πιο απομακρυσμένα μέρη του σώματος αντιδρούν με την εμφάνιση οίδημα.

Οι λανθασμένες αντιδράσεις ανταλλαγής συμβάλλουν στη συσσώρευση προϊόντων αποικοδόμησης και γαλακτικού οξέος. Τα ονομαζόμενα στοιχεία ενεργούν σε νευρικούς υποδοχείς, ένα άτομο αισθάνεται πόνο που προέρχεται από το πάνω μέρος της καρδιάς. Οι έντονες αισθήσεις δεν περνούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τη νιτρογλυκερίνη. Το σύνδρομο εμφανίζεται ακόμη και όταν δεν υπάρχει φυσική δραστηριότητα.

 • Η παρουσία θορύβου κατά την ακρόαση.

Οι υποτονικές συσπάσεις του μυοκαρδίου εκδηλώνονται με τους θόρυβους καρδιακούς τόνους και την εμφάνιση του θορύβου. Απελευθερώνονται από τους διαταγμένους κοιλιακούς θαλάμους, καθώς και από τη μιτροειδή βαλβίδα, τα πτερύγια των οποίων δεν κλείνουν εντελώς, επιτρέποντας στο αίμα να διαρρεύσει πίσω στο αριστερό αίθριο.

 • Αυξάνοντας το μέγεθος της καρδιάς.

Αυτό συμβαίνει λόγω της έκτασης των θαλάμων της καρδιάς και της πάχυνσης του μυϊκού στρώματος.

Διαγνωστικά

Τα διαγνωστικά μέτρα αποσκοπούν στον προσδιορισμό της φύσης των αλλαγών, των αιτιών της ανάπτυξης της παθολογίας, καθώς και της διαφοροποίησης των δυστροφικών διαταραχών από άλλες καταστάσεις με παρόμοια συμπτώματα. Για παράδειγμα, ριζοπάθεια στο στήθος. Εκδηλώνεται με πόνο στο στήθος, απώλεια ευαισθησίας σε αυτόν τον τομέα, γρήγορο καρδιακό ρυθμό, αυξημένο άγχος, πόνος μπορεί να εξαπλωθεί στο αριστερό χέρι.

Για τη σωστή διάγνωση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους:

Η μελέτη αυτή αποκαλύπτει το αυξημένο μέγεθος του οργάνου, το οίδημα, τις ανωμαλίες στην εργασία των κοιλιών σε διάφορες φάσεις συστολής, το επίπεδο συμπίεσης των καρδιακών τοιχωμάτων, την επιδείνωση της συσταλτικής δραστηριότητας.

Ανιχνεύει συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, χρόνιας μυοκαρδιακής ανεπάρκειας, επιταχυνόμενη ροή αίματος και αυξημένο όγκο, χαμηλή πίεση στις κοιλίες και τους κόλπους, καθώς και μέσα στα αγγεία.

 1. Καρδιακό ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογραφία).


Στο καρδιογράφημα, μπορείτε να δείτε: πιο επίπεδη δόντια Τ, που αντανακλούν τις αδύναμες κοιλιακές συσπάσεις, τη μείωση του πλάτους όλων των τύπων δοντιών λόγω ανεπαρκούς καρδιακής λειτουργίας, σημάδια ατελούς αποκλεισμού στις γραμμές διακλάδωσης των ακανόνιστων συσταλτικών συμπλοκών.

 1. Μέσω της απεικόνισης με πυρηνικό μαγνητικό συντονισμό μπορούν να ανιχνευθούν οι ακόλουθες αλλαγές: η παρουσία εστιακών ή διάχυτων διαταραχών, διευρυμένες τομές καρδιάς, ασύμμετρη ενοποίηση του μυοκαρδίου σε πρώιμο στάδιο, λεπτό μυϊκό στρώμα σε μεταγενέστερο στάδιο του MCD.
 2. Ακτινογραφική εξέταση.

Εντοπίζει χαμηλό παλμό, υπερτροφία της αριστερής ή δεξιάς κοιλίας, συμφόρηση αίματος στους πνεύμονες.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί βιοψία ιστού μυοκαρδίου. Η ανάλυσή του καθιστά δυνατή την ταυτοποίηση των παθολογικών διαταραχών του μεταβολισμού ενζύμων, του βαθμού καταστροφής των μυϊκών ινών, των δομικών τροποποιήσεων των καρδιομυοκυττάρων.

Διεξάγεται σπινθηρογράφημα για τον προσδιορισμό των αποκλίσεων που σχετίζονται με τη διείσδυση σωματιδίων καλίου και νατρίου μέσω της κυτταρικής μεμβράνης.

Η εξέταση αίματος δεν ανιχνεύει ανωμαλίες.

Θεραπεία

Οι κύριοι στόχοι των θεραπευτικών μέτρων είναι:

 • εξάλειψη του δυσμεταβολισμού.
 • αναπλήρωση θρεπτικών ουσιών που λείπουν ·
 • επιπτώσεις στην αιτία της δυστροφίας.

Χαρακτηριστικά της θεραπείας ορισμένων τύπων MKD:

 1. Η δυσμορφική δυστροφία αντιμετωπίζεται επιτυχώς. Δυσχέρειες εμφανίζονται όταν εξαλείφονται οι αλλαγές που έχουν προκύψει σε σχέση με τα κληρονομικά νοσήματα.
 2. Οι λοιμώδεις παθολογίες χρειάζονται αντιβιοτικά.
 3. Η αθλητική δυστροφία πρέπει να εξαλειφθεί μόνο βελτιστοποιώντας τη σωματική δραστηριότητα.
 4. Οι νευρογενείς μυοκαρδιακές δυστροφίες απαιτούν τη χρήση ηρεμιστικών, συμβουλευτείτε έναν ψυχολόγο.
 5. Ενδεχόμενες αλκοολικές δυστροφικές διαταραχές. Η διαδικασία αποκατάστασης διαρκεί εδώ και χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση, η επιτυχία στη θεραπεία δεν θα επιτευχθεί εάν ένα άτομο εξακολουθεί να εμπλέκεται σε αλκοολούχα ποτά.

Φαρμακευτική θεραπεία - η βάση για την καταπολέμηση του MCD.

Για να αποκατασταθεί η ισορροπία των ηλεκτρολυτών στους ιστούς του μυοκαρδίου, είναι απαραίτητο να λάβετε:

 • "Retabolil";
 • Asparkam;
 • Panangina;
 • φολικό οξύ;
 • Ωρωτάτα καλίου;
 • σύμπλοκα βιταμινών (ειδικά με την ομάδα Β και ασκορβικό οξύ).

Η υποστήριξη της καρδιάς σε συνθήκες διατροφικών ελλείψεων και παρουσία υποξίας θα βοηθήσει:

Τα παρασκευάσματα από την ομάδα των β-αναστολέων ("Anaprilin") συμβάλλουν στη μείωση της δραστηριότητας του συμπαθητικού νευρικού συστήματος σε σχέση με το μυοκάρδιο, εξαλείφοντας την ταχυκαρδία.

Ελαφρύ αποτέλεσμα

Ένα ενδιαφέρον γεγονός: από την 1η του 2016, το meldonium - το δραστικό ενεργό στοιχείο του Mildronate, όταν ανιχνεύεται στο αίμα των αθλητών, θα οδηγήσει σε αποκλεισμό. Αυτό έχει ήδη συμβεί με τη διάσημη τενίστρια Maria Sharapova, η οποία έχει χρησιμοποιήσει το φάρμακο εδώ και πολύ καιρό. Ο αθλητής δεν υποψιάστηκε ότι το meldonium έχει πρόσφατα απαγορευτεί.

Αυτό είναι ένα φθηνό, αλλά χρήσιμο φάρμακο που εξομοιώνεται με τις βιταμίνες της καρδιάς, χρησιμοποιήθηκε ευρέως στον επαγγελματικό αθλητισμό για να ενισχύσει την καρδιά και να την προσαρμόσει σε εκπαίδευση αυξημένης έντασης. Το φάρμακο επινοήθηκε τη δεκαετία του '80 στα λετονικά επιστημονικά εργαστήρια. Από τότε, έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως στη θεραπεία καρδιακών παθήσεων. Η δράση της είναι να αποκαταστήσει τις κατεστραμμένες δομές των καρδιομυοκυττάρων εξαιτίας της λιμοκτονίας με οξυγόνο. Τώρα όμως το φαινόμενο "mildronate" αναγνωρίζεται από τη διέγερση του ντόπινγκ και το ίδιο το φάρμακο περιλαμβάνεται στον κατάλογο των απαγορευμένων για τους αθλητές ουσιών.

Θεραπεία βλαστών

Στεφανιαία θεραπεία μυοκαρδιακής δυστροφίας μικτής ή πολύπλοκης γένεσης: τι είναι αυτό; Μία από τις πλέον αποτελεσματικές μεθόδους θεραπείας σήμερα αναγνωρίζεται ως μέθοδος έκθεσης σε βλαστοκύτταρα. Είναι στο στάδιο του σχηματισμού λόγω της ανωριμότητάς τους και ως εκ τούτου μπορούν να τροποποιηθούν σε οποιαδήποτε άλλη κυτταρική δομή. Με την είσοδο στην προσβεβλημένη βλάβη, αυτά τα στοιχεία είναι σε θέση να αντικαταστήσουν τις περιοχές του συνδετικού ιστού, οι οποίες εξαπλώνονται στο στρώμα μυών, βλάπτουν την εργασία του.

Τα βλαστικά κύτταρα προκαλούν την εμφάνιση νέων τριχοειδών, ενεργοποιούν την ανάπτυξη υγιών καρδιομυοκυττάρων, αποκαθιστούν αποτελεσματικά τον καρδιακό ιστό μετά από καρδιακή προσβολή. Ως αποτέλεσμα, η λειτουργία του σώματος κανονικοποιείται, τα αγγεία αποκτούν ελαστικότητα, καθαρίζονται από αθηρωματικούς σχηματισμούς, βελτιώνεται η ροή του αίματος.

Λαϊκή ιατρική

Όσον αφορά τις μεθόδους της παραδοσιακής ιατρικής, συνιστάται να χρησιμοποιηθούν ως πρόσθετο μέσο ενίσχυσης του καρδιακού μυός και μετά από συνεννόηση με γιατρό. Τα παρακάτω είναι παραδείγματα αποδεδειγμένων αμοιβών για ναρκωτικά.

Συστατικά: goldenrod, ρίζα βαλεριάνα, φλοιός χιονοστιβάδας, ρίζωμα μητρών.

 • πάρτε όλα τα συστατικά εξίσου?
 • grind?
 • να αναμειγνύεται?
 • βράζουμε με λουτρό νερού για 10-15 λεπτά.
 • ας παραμείνει για μία ώρα.
 • στέλεχος.

Πώς να υποβάλλετε αίτηση: μια κουταλιά της σούπας λίγο πριν από τα γεύματα, ο αριθμός των δεξιώσεων - 3-4 φορές την ημέρα.

Συστατικά: λεβάντα (ταξιανθία), αρωματική ρίζα, adonis, bobrovnik, φύλλα δενδρολίβανου.

 • να φέρει σε μια κατάσταση εδάφους?
 • χρησιμοποιήστε αρκετές κουταλιές της σούπας από κάθε συστατικό για να αποκτήσετε ένα ομοιογενές μείγμα.
 • πάρτε 1 κουταλιά της σούπας. l συλλογή 300 ml νερού (θα πρέπει να βράσει).
 • βράζετε το φάρμακο σε υδατόλουτρο για 15 λεπτά.
 • δροσερό, επιμείνει 30-40 λεπτά

Πώς να υποβάλλετε αίτηση: φιλτραρισμένο και πιεσμένο ποτό πίνετε ένα ποτήρι πριν από κάθε γεύμα.

Σαλάτα για την καρδιά. Μαγειρέψτε το καρύδι των κρεμμυδιών και των μήλων με ένα τρίφτη. Πάρτε τα συστατικά σε ίσα μερίδια. Τρώγοντας τρεις φορές την ημέρα μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση του μεταβολισμού στα καρδιομυοκύτταρα.

Βλαστοποιημένοι κόκκοι για τη θεραπεία διαφόρων τύπων μυοκαρδιακής δυστροφίας

Ένα μισό φλιτζάνι σπόροι σιταριού χύνεται με νερό. Περιμένετε μέχρι να εμφανιστούν τα μικρόβια. Όταν μεγαλώνουν σε 1-2 mm, πλένουμε τους κόκκους, τα λερώνουμε. Προσθέστε μέλι (1 κουταλιά της σούπας L.), σταφίδες, δαμάσκηνα. Περάστε το πιάτο με φυτικό λάδι. Για να φάτε ένα χρήσιμο μείγμα που χρειάζεστε το πρωί πριν από τα γεύματα καθημερινά. Η θεραπεία της νόσου με αυτόν τον τρόπο είναι απαραίτητη μέχρι την πλήρη εξάλειψη των καρδιακών διαταραχών.

Εάν η ασθένεια έχει πιαστεί στο αρχικό στάδιο, αρκεί να αναθεωρήσουμε τον τρόπο ζωής, να ομαλοποιήσουμε τη διατροφή, να εξαλείψουμε την υπερφόρτωση των νεύρων, να απαλλαγούμε από τις κακές συνήθειες. Προκειμένου να αποφευχθεί η εξέλιξη του MCD, είναι χρήσιμο να επισκεφθείτε ένα κέντρο υγείας ή να ακολουθήσετε μια σειρά ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων σε ένα σανατόριο που ειδικεύεται στις καρδιολογικές παθήσεις.

Πρόβλεψη

Η μυοκαρδιακή δυστροφία του καρδιακού ιστού θεωρείται ότι είναι θεραπευτική στο πρώτο και το δεύτερο στάδιο της ανάπτυξης παθολογικών αλλαγών. Όταν οι επικίνδυνες διαταραχές καθίστανται μη αναστρέψιμες και οδηγούν σε συνέπειες όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, η πρόγνωση για τους ασθενείς θα είναι δυσμενής. Η προοδευτική ασθένεια οδηγεί σε αναπηρία και η σοβαρή μορφή της νόσου έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Οι άνθρωποι δεν ζουν περισσότερο από δύο χρόνια, ακόμη και αν έχουν επιλεγεί σωστά η θεραπεία.

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να οδηγήσει σε αιφνίδια καρδιακή ανακοπή. Οι αθλητές που βρίσκονται πάνω από το όριο των ικανοτήτων τους κατά τη διαδικασία κατάρτισης είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι.

Οι δυστροφικές διεργασίες στο μυοκάρδιο χρειάζονται έγκαιρη ανταπόκριση. Δεν πρέπει να αγνοούνται τυχόν ύποπτα συμπτώματα σχετικά με την κατάσταση του καρδιακού μυός. Ο οργανισμός αυτός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή όλων των διαδικασιών της ζωής και, ως εκ τούτου, πρέπει να είναι ιδιαίτερα αγαπητός. Πολλά εξαρτώνται από τον ίδιο τον άνθρωπο, μπορεί να αποτρέψει την ανάπτυξη της παθολογίας ή να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο περαιτέρω επιπλοκών. Μόνο με κοινές προσπάθειες ο γιατρός και ο ασθενής θα είναι σε θέση να επιτύχουν στη θεραπεία οποιασδήποτε ασθένειας.